Augu aizsardzība

Augu aizsardzība ir viens no būtiskākajiem faktoriem visu kultūru audzēšanā. Lielākoties, audzējot dažādas dārzu kultūras, par augu aizsardzību atceramies tikai brīdī, kad augus ir skāris kāds no kaitīgajiem organismiem un tad ne reti nākas ķeries pie ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem vai pat sliktākajā gadījumā iznīcināt augus, jo augu aizsardzības līdzekļu lietošana (AAL) nav efektīva vai rentabla, jebšu attiecīgajam kaitīgajam organismam ķīmisko vai bioloģisko augu aizsardzības līdzekļu nav.

Augu aizsardzība sāka sastāv no daudziem apspektiem:

 • augsnes agroķīmiskās īpašības – tips, sastāvs, ph līmenis, sablīvējums;
 • klimatiskās prasības – apgaismojums, temperatūra, mitrums;
 • mēslošana – pietiekams uzturvielu daudzums;
 • augu seka, tai skaitā līdzās audzējamās vai neaudzējamās kultūras;
 • nezāļu ierobežošana, tai skaitā blakus esošu nezāļu regulāra izpļaušana/nopēšana;
 • kaitīgo organismu monitorings;
 • preventīvie pasākumi potenciālai kaitīgo organismu izplatībai;
 • kvalitatīva/droša sēklas un stādāmā materiāla izmantošana;
 • tīri instrumenti (šķēres, nazis, u.c.) augu pavairošanai, kopšanai un veidošanai;
 • u.t.t.

Ņemot vērā brugmansiju audzēšanas īpatnības, pašsaprotams, ka uz šiem augiem nebūs attiecināma, piemēram, augu seka, kas ir būtiska daudzu dārza kultūru audzēšanā. Bet tomēr uz brugmansiju attieksies līdzās augošu/neaugošu kultūru nianses, piemēram, brugmansijas nebūtu ieteicams likt blakus gurķiem, jo, īpaši sausā un karstā laikā, pastāv lielāks risks, ka brugmansijai var uzbrukt tīklērce, jeb tieši pretēji tīklērce pārnesties no brugmansijas, ja tā ir invadēta, uz gurķiem.

Augu aizsardzībi un Augu aisardzības līdzekļu (AAL) lietošani var izmantot šādu principu (attiecināms uz visām kultūrām dārzā):

 1. preventīvie pasākumi augu aizsardzībā (šeit arī kaitēkļus atbaidošu kultūru audzēšana līdzās);
 2. monitorings;
 3. bioloģiski un mehāniski līdzekļi kaitēkļu ierobežosānā – lablabie kukaiņi, kaitēkļu slazdi, nolasīšana, ravēšana;
 4. vienkāršu AAL lietošana – piemēram, spirta šķidums, zaļās ziepes, nīma koka eļļas šķīdums, dažādi bioloģiski pašu gatavoti AAL, u.t.t.
 5. ķīmisko AAL lietošana tikai lielas invāzijas gadījumā.


Avots: Valsts Augu aizsardzības dienesta izdotais buklets “Kas ir augu aizsardzības līdzeklis?”

Pirms sākt apkarot kādu kaitīgo organismu, vispirms ir precīzi jānoskaidro, kādu kaitīgo organismu nepieciešams apkarot, attiecīgi konstatētajam kaitīgajam organismam izvēlas pareizu AAL.
Piemēram, ja brugmansijai birst lapas, tad vispirms konstatē precīzu lapu biršanas iemeslu, nevis uzreiz cenšas ar kaut ko miglot, nezinot vai tas palīdzēs vai nē. Izplatītākie iemesli lapu biršanai ir kaitēkļu esamība – laputis vai tīklērces, tāpat lapas var birt no mikroklimata maiņas, lapu novecošanās, sakņu bojājumiem u.t.t. Ja uz brugmansijas ir konstatētas tīklērces, tad to apkarošanai izmato akaracīdus, bet ja laputis, tad insekticīdus. Un nekādā gadījumā ne pretēji. Jāmin, ka ir arī preperāti, kuriem apvienotas gan insekticīdas, gan akaracīdas īpašības, tādiem preperātiem marķējumā ir norādīts, ka tas ir insektoakaricīds, kā arī precīzi, kurus insektus un kuras ērces ar tiem var apkarot vienlaicīgi.
Apkarojot kaitīgos organismus vispirms ir jāsāk ar vienkāršākam metodēm un tikai galējos apstākļos ķeras klāt ķīmiskajiem līdzekļiem.

Vai augu augu aizsardzibas līdzeklis ir atļauts Latvijā lietošanas brīdī, to var pārbaudīt Valsts Augu Aizsardzības Dienesta majas lapā esosaja AAL registrā. registri.vaad.gov.lv

Veicot miglojumu, būtiski:

 • miglojot jāizvēlas pēc iespējas smalkāka strūkla, kas veido smalku darba šķidruma miglu, tādejādi vienmērīgāk noklājot auga lapas un citas virszemes daļas.
 • lietojot pieskares iedarbības līdzekļus īpaša uzmanība jāpievērš, lai darba šķidrums nonāktu vietās kur atrodas kaitīgais organisms (uz kaitīgā organisma), kas lielākoties (atkarībā no kaitīgā organisma) ir lapu apakšpuses, lapu žākles un dzinumu gali.

Iesakot kādam AAL
Pārbaudiet vai jūsu ieteiktais līdzeklis ir paredzēts konkrētajā gadījumā konstatētajam kaitīgajam organismam un vai to spēj apkarot.
Tāpat, ņemiet vērā, ka ne visiem ir sertifikāts 2.reģ. klases AAL iegādei un lietošanai.
Tāpec pārliecinaties vai jūsu ieteiktais AAL atrodms 3.reģ.klases sarakstā, kurā ir atrodami visiem (pilngadīgiem) pieejami AAL.

Ar ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem nedrīkst rīkoties bezatbildīgi, jo, lai arī bieži uz reiz neredzam, sekas var būt neprognozējamas gan augiem, gan sev, gan līdzcilvēkiem, gan dabai.