Par LBAB

Par “Latvijas Brugmansiju audzētāju biedrības” dzimšanas dienu uzskatāms 2024. gada 08. maijs, kad tika pieņemts lēmums par Biedrības dibināšanu. Pamatojoties uz šo lēmumu Biedrība ierakstīta LR Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2024. gada 23.maijā.

Tomēr, Latvijas Brugmansiju audzētāju biedrības pirmsākumu, varētu attiecināt uz 2017. gadu, kad 23.novembrī tika izveidota Latvijas eņģeļtauru audzētāju domu biedru grupa, Tauru klubiņš – Eņģeļtaures (Brugmansia) , velnāboli (Datura)… (tikai LV), sociālajā portālā Facebook, ar mērķi apvienot Latvijas eņģeļtauru audzētājus un popularizēt eņģeļtauru audzēšanu Latvijā.

Redzot lielo interesi par eņģeļtaurēm un strauji augošo grupas dalībnieku skaitu, jau tajā laikā dzima doma par Biedrības izveidi, tomēr bija jāpaiet vairāk kā sešiem gadiem, lai izkristalizētos galvenie biedrības mērķi un varētu dibināt Biedrību.

Laika gaitā, kā nemainīgs mērķis ir palicis brugmansiju audzēšanas popularizēšana Latvijā.

Tomēr jau “Tauru klubiņa” pirmsākumos izskanēja doma par Latvijas šķirņu kataloga veidošanu, kas nozīmē arī lielāku uzmanības pievēršanu brugmansiju selekcijai, jaunu šķirņu radīšanai.

Tāpat ejot gadiem, kopš “Tauru klubiņa” izveides Facebook, secināts, ka ir gana daudz cilvēku, kuri neizmanto Facebook vai citus sociālos tīklus, tomēr audzē eņģeļtaures un saskaras ar dažādām audzēšanas problēmām. Līdz ar ko tika nolemts, ka, veidojot Biedrības interneta mājas lapu, papildus šķirņu katalogam, ievietot arī informāciju par iespējamajām problemātikām, tai skaitā kaitēkļiem, un to risinājumiem.