Dāvinājumi / Ziedojumi LBAB

Ja vēlies atbalstīt biedrības “Latvijas Brugmansiju audzētāju biedrība” darbību un mērķu sasniegšanu, savu dāviunājumu/ziedojumu iespējams pārskaitīt uz Biedrības bankas norēķinu kontu ar norādi: Atbalsts LBAB darbībai.

Saņēmējs: Latvijas Brugmansiju audzētāju biedrība
Reģistrācijas nr.: 40008336935
Norēķinu konts: LV88HABA0551057906075
Banka: “Swedbank” AS
SWIFT kods: HABALV22
Mērķis: Atbalsts LBAB darbībai